هم آغوشی من و خدا

من

تکیه کردم به خدا خدا بغلم کرد

شد بارون شد نوازش نوازشی روی شونه های دلی که شکسته...

/ 1 نظر / 6 بازدید
تفكر ميان رشته اي

, واقعا درسته.. گاهي خدا آدمو تو آغوش ميگيره... البته، من گمان نكنم اين چنين اتفاقي هرگز قبل از شكسته شدن دل كسي اتفاق افتاده باشد.... [گل]