تنهایی...

تو خوب من بد چرا، من تنها ماند؟!؟!   
نویسنده : وارش ; ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱/۱۳
تگ ها : تنهایی

تو ...من

از ادبیات باید یک *تو* را حذف کنم

 

تا نشود بهانه ایی برای تنهایی این روزهای

                                                     

                                                            *من*  ....

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢۳
تگ ها : تنهایی

مهر

خلاصه شدم در نبودنت هایت;

دلخوشم به پاییز

به مهر

شاید بیایی!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢۳
تگ ها : تنهایی

....

چرا انقدر عوض شدی؟سرد شدی،سراغ هیشکی و نمیگیری؟

دارم از خودم مواظبت میکنم...

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱۸
تگ ها : تنهایی

گاهی باید مرد...

گاهی باید رفت...گاهی باید دور شد...گاهی باید نبود..

گاهی باید مرد ...

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱۸
تگ ها : تنهایی

می سازَمَت دلم...

می سازَمَت دلم ویرانه ایی شدی با خیالِ او...   
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢
تگ ها : تنهایی

خانه خرابی...

از بی در و پیکریِ دلَت دلم شکست!   
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢
تگ ها : تنهایی

لعنتی...

بسانِ رقاصه ایی شدم که تو در خیالَش ساز میزنی!!! لعنتی...،   
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢
تگ ها : تنهایی

آشوب

کلاف زندگی را گم کرده ام؛
باید پیدا کنم 
چقدر این روزها شلخته و ریخت و پاش است دور و بَرم
گیج و کلافه از اینهمه آشفتگی
هی سؤال هی سوال
کلاف زندگی را می خواهی برای چه؟
می خواهم ببافم 
ببافم ،
دیگر واژه هابرای نبودنت
برای جای خالیَت کم آورده اند 
می خواهم ببافم تمامِ روزهای کم آوردن را
روزهایی که ته میکشم 

خوبی بافتن این ست
بی سرو ته هم که ببافی به انتها که رسیدی درست آنجا که می خواهی تمامِ شود این روزها و گذشته ی تلخ 
کورشان میکنی و یه گره
و
تمام
باید پیدا کنم کلاف 
این لعنتی را
باید امتحان کنم 
شاید جواب داد
شاید هم .....

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
تگ ها : تنهایی

خاطرات

ذهنَم همچون گاوی خاطرات را نوشخار میکند....

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
تگ ها : تنهایی

آشوب

شده ام یک کلمه

"آشوب"

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
تگ ها : تنهایی

بغضَم...

می خندم، بغض دَردَش می گیرَد...   
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
تگ ها : تنهایی

..

واژه ها 
توانِ شعر شدن ندار ند

اشک
می شوند و فرو می ریزند!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٩
تگ ها : تنهایی

...

کلاف زندگی را گم کرده ام؛
باید پیدا کنم 
چقدر این روزها شلخته و ریخت و پاش است دور و بَرم
گیج و کلافه از اینهمه آشفتگی
هی سؤال هی سوال
کلاف زندگی را می خواهی برای چه؟
می خواهم ببافم 
ببافم ،
دیگر واژه هابرای نبودنت
برای جای خالیَت کم آورده اند 
می خواهم ببافم تمامِ روزهای کم آوردن را
روزهایی که ته میکشم 

خوبی بافتن این ست
بی سرو ته هم که ببافی به انتها که رسیدی درست آنجا که می خواهی تمامِ شود این روزها و گذشته ی تلخ 
کورشان میکنی و یه گره
و
تمام
باید پیدا کنم کلاف 
این لعنتی را
باید امتحان کنم 
شاید جواب داد
شاید هم .....

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٩
تگ ها : تنهایی

بروم

بروم شکستنی ها رو از زیر دست و پا جم کنم ببرم انبار تا کسی نگوید 
چرا جامِ مرا بشکست لیلی.

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢٥
تگ ها : تنهایی

باران...

باران های 
بی تو
چون تگرگی بر سرم فرود می آیند!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥
تگ ها : تنهایی

ابرهای فاصله

روزی ابرهای سیاه کنار می روند و 
تو
چون آسمانی زلال 
آرامِ جانَم می شوی!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٢
تگ ها : تنهایی

تنهایی را به رخ نکش!!!

باران کمی

فقط کمی با من مدارا کن

و

این همه تنهایی را به رخم نکش!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۳
تگ ها : تنهایی

لعنت!!

لعنت ;
به چایی که طعمِ تنهایی گرفته
و
با هیچ زهرماری شیرین نمیشه...

لعنت !!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱
تگ ها : تنهایی

منتظرم

مثلِ یه قطره اشک که گیر کرده کنج چشام;

منتظرم

منتظرِ دستایی که پاک کنه همه ی سیاهی های روزای تلخ و

بخونه ناگفته های  چشمای خیس و..

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱
تگ ها : تنهایی

اشک های الانم...

شانه هایَت را برای فین و فینَم دوست دارم!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۳٠
تگ ها : تنهایی

سختِ

سختِ ،
سالها در باران رفتن و نرسیدن!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۳٠
تگ ها : تنهایی

بارون

زیر بارونِ نگاهت
من
همون لیلیِِ قِصه هام...

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۸
تگ ها : تنهایی

تو تعطیل

وقتِ هم دست شدنِ دل و عقل ،
خنده    تعطیل
زندگی  تعطیل
عشق   تعطیل
احساس تعطیل

                        توتعطیل !!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۸
تگ ها : تنهایی

....

دیگه گذشت زمونی که لب  تشنه  بود،
الان گشنشه !!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۸
تگ ها : تنهایی

...

شانه ایی برای آرامش
دستی برای نوازش
کم داشتمت!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۸
تگ ها : تنهایی

مهر

خانه ایی ساختم
پر مهر
پر مهری
و
چه میدانستم جنسش از تنهایی ست!!!؟؟؟؟
پایه اش ویرانی ست 
وتو ای سهراب کجایی تا ببینی خانه ابی که ساختم پر دوست بر سرم اوارشد؟!؟!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۸
تگ ها : تنهایی

غمگینم..

رازِ دل با تو را می نویسم

چه غمگین می شود ، دفترم....

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۳
تگ ها : تنهایی

حتی..

نای تمام شدَنَم نیست ....حتی!
  
نویسنده : وارش ; ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۳
تگ ها : تنهایی

..

یقه احساسَمو سفت گرفتم،همینجا بمونه تکونم نخوره ....
  
نویسنده : وارش ; ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۳
تگ ها : تنهایی

کربلا..

کربلا دلِ من ست،
که
چون صحرایی بی نام و نشان شامِ غریبان بپا میکند

هر شب ...
  
نویسنده : وارش ; ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٢۳
تگ ها : تنهایی

...

مجازاتِ نبودنت را تنهایی حکم، 
داده ام!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٩
تگ ها : تنهایی

....

زیرِ بارونِ تنهایی، قدم می زنم

به یادِ روزهای آفتابی !!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٩
تگ ها : تنهایی

....

زیرِ بارونِ تنهایی، قدم می زنم

به یادِ روزهای آفتابی !!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٩
تگ ها : تنهایی

...

لبخندم چه زیبا می شود
وقتی به تو فکر می کنم،

آینه می گوید!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٩
تگ ها : تنهایی

...

شوم می شوند
روزهایَم بی تو !

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱
تگ ها : تنهایی

...

پاییز بی تو آمد

اما غمگین !

::: سلام فصل من، ماه من

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٩:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱
تگ ها : دلتنگی ، تنهایی

...

مهمانم کن به آغوشی پُر از بوسه !

 
  
نویسنده : وارش ; ساعت ٩:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱
تگ ها : تنهایی

...

چه خونِ جگری می خورد پاییز  ،
از این همه بی عرضه ِ دست و پا چلفتی 
که
*هدر می دهند فصلِ عاشقی * را!!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱
تگ ها : تنهایی

..

دَمِ دست باش ،
لَب هایَم صبر نمیدانَند

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٠
تگ ها : تنهایی

..

شهریور عاشق شد;

 هنوز لنگِ دِلَم!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢٠
تگ ها : تنهایی

...

خیابانِ دوطرفه را ، به بن بست رسیده ام!!!

 
  
نویسنده : وارش ; ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٦
تگ ها : تنهایی

...

  مردی که بوسه زند بر اندام خسته ی ذهنم 

                                            آرزوست!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳٠
تگ ها : تنهایی

...

سنگ  شدم،

غافل از اینکه این جماعت سنگ را هم تکه تکه می کنند...:|

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳٠
تگ ها : تنهایی

...

سنگ  شدم،

غافل از اینکه این جماعت سنگ را هم تکه تکه می کنند...:|

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳٠
تگ ها : تنهایی

...

      لیلی وار مجنون شدم !!!
  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳٠
تگ ها : تنهایی

..

غزل خوانِ چشمانت بودم،

وقتی چشمانت لمسِ اندامم را می خواست!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳٠
تگ ها : تنهایی

...

چشم نظر به گردن بیاویز
همان چشم هایی که تو را از من گرفتن
از عرش به فرشت می زنند!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۳
تگ ها : تنهایی

...

چشم نظر به گردن بیاویز
همان چشم هایی که تو را از من گرفتن
از عرش به فرشت می زنند!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۳
تگ ها : تنهایی

...

 *خسته نباشی*  ،

                            از این همه نبودن!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢۳
تگ ها : تنهایی

....

چشم نظر به گردن بیاویز
همان چشم هایی که تو را از من گرفتن
از عرش به فرشت می زنند!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱۸
تگ ها : تنهایی

...

*دِلی*  که یخ بسته 

                            ،

                           قطره قطره آب می شود!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۳۱
تگ ها : تنهایی

....

خستگیهایَم را به سرمای تنت می سپارَم

ذوب می شود ... آغوشَت ..

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٧:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٦
تگ ها : تنهایی

...

به وعده ی کدام میوه بهشتی 

ترکِ  *آغوش*  کردی؟!؟!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۱
تگ ها : تنهایی

...

چتری  باش

                  برای 
                         
                               اشک هایَم....

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٠
تگ ها : تنهایی

زنی ...

زنی می لَرزَد ،

در ایستگاه عاشقی

 

متروکه ایی ،

که هیچگاه قطاری به آن جان نمی دهد!!!

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٩
تگ ها : تنهایی

...

پیام آورِ عشقی

                 و

                   لبانَت معجزه ی هستی!!!


                                     *به انتظارِ لحظه ی  موعود جانَم به لبم میرسد* 
1
 
  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۳
تگ ها : تنهایی

رقص

با تو رقصیدن را یاد گرفتم

 

                               بی تو

 

                                     واژگان را به رقص می آورم!!!!

 

 

وارش

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٦
تگ ها : تنهایی

...

واژه گانَم خسته اند

 

هَمچون

لشگری شکست خورده

در مقابلِ عِشقَت....

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٦
تگ ها : تنهایی

...

زنی که زجر کشید همه ی تنهاییَش را

به اندازه ی اشک هایی که خدا

از تنهاییَش......

   
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٤
تگ ها : تنهایی

خسته..

خسته که می شوم

                  چایِ خیالت را سر می کشم

                                                  خسته تر می شوم!!!*وارش

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱
تگ ها : تنهایی

بهانه...

بهانه هایت; 

           کمرم را پلی ساخت برای رفتنت !!!

 

 

وارش

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳٠
تگ ها : تنهایی

باران..

هر چه آسمان وحشی تر می شود
و
بیشتر می بارد

من بیشتر بی قرارِ آغوشت زیرِ باران میشوم...


حسِ کسی که دلش می خواهد زیرِ این بارون بِدَوَد با کسی ...

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳٠
تگ ها : تنهایی

گک شده ام

درست از همان جاده ایی که رفته ایی
                              
                               گم شده ام !!!!


وارش

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۳
تگ ها : تنهایی

...

هنگامِ رفتنت;

شهر را مه گرفته بود

همچون چَشمانَم ...
وارش

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢۳
تگ ها : تنهایی

نمیبخشمتان...

دلتنگ که می شوم

دیگر جای دوسستت دارم 

یا

دلم برایتان تنگ شده 

می گویم

هر گز نمیبخشمتان

و

خوب می دانم

می شود آدم هایی را دوست داشت و نبخشید...

 

وارش

  
نویسنده : وارش ; ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۱۳
تگ ها : تنهایی

تنهایی..

آدم باید تنهاییَش را بردارد

برود،

برود جایی تنها باشد

 

 

 

وارش

  
نویسنده : وارش ; ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
تگ ها : تنهایی